Bommen vid infarten är öppen för infart 7.30-23.00, med kod som fås vid incheckning.