Uppställningsregler

Vi följer räddningstjänstens rekommendationer, dragkrog utåt väg samt säkerhetsavstånd 4 m.